Hoppa till innehåll

Valtoris nya organisationsstruktur träder i kraft två månader senare än planerat

Utgivningsdatum 13.12.2021 9.51 | Publicerad på svenska 20.1.2022 kl. 11.02
Pressmeddelande
Bild: Valtoris vision: ”Vi är en ICT-partner som gör det möjligt för kunden att lyckas”
Bild: Valtoris vision: ”Vi är en ICT-partner som gör det möjligt för kunden att lyckas” (bildkälla: Valtori)

Avsikten var att Valtoris nya organisationsstruktur skulle träda i kraft genast i början av året. Tidtabellen flyttas dock med två månader, så organisationsförändringen träder i kraft 1 mars 2022.

Med undantag av tidtabellen är de planer som redan gjorts och målen för förändringen oförändrade. Organisationen uppdateras så att den motsvarar den förnyade, kundorienterade strategin. Kärnan i strategin är en vision: vi vill vara en ICT-partner som gör det möjligt för kunden att lyckas. 

”Färdigställandet av den nya organisationen har tagit lite längre tid än väntat. Vi vill säkerställa att processen framskrider omsorgsfullt för var och en och att det finns tillräckligt med tid för planeringen. På så sätt säkerställer vi också kontinuiteten i vår verksamhet”, berättar verkställande direktör Tero Latvakangas.

Den nuvarande organisationen fungerar fram till slutet av februari. Eventuella ändringar i kundernas och partnernas kontaktpersoner meddelas i god tid före detta.

Mer information: 
•    verkställande direktör Tero Latvakangas, tero.latvakangas(@)valtori.fi
•    kundenhetsdirektör Paula Kujansivu, paula.kujansivu(@)valtori.fi
•    Valtori förnyar sin organisation i början av 2022 | Valtori

Mera information om Valtori

Bekanta dig med vår verksamhet.

Beställ nyheter

Beställ Valtoris nyheter och bloggar till din e-post.

Tillbaka till toppen