Vi på Valtori ansvarar för Finlands största IT-miljö. I vår komplexa IT-miljö uppstår det ibland störningar, som trots all beredskap och alla åtgärder för att säkerställa funktionen inte helt kan undvikas.

Ofta kan du lösa ett lokalt IT-problem genom att starta om datorn eller telefonen. Du kan också försöka logga ut ur tjänsten och logga in igen eller byta till en annan webbläsare. Om dina egna åtgärder inte hjälper kan det vara fråga om ett problem som gäller även andra användare av statsförvaltningens gemensamma IT-tjänster.

På den här sidan får du tips på hur du kan arbeta i situationer där du inte har tillgång till alla av statsförvaltningens gemensamma tjänster. Följ med Valtoris mera noggranna lägesrapport på din organisations interna kanaler. Rapporten innehåller också eventuella anvisningar för den specifika situationen. På sidan får du också tips om du har problem med din egen internetanslutning.

Problem med statens gemensamma datakommunikationsförbindelser eller viktiga IT-program

Tips för att arbeta vid störningar:

 • om det informationsinnehåll som du behandlar inte är säkerhetsklassificerat kan du vid de flesta ämbetsverk använda Skype och/eller Teams också utan skyddad VPN-fjärranslutning (t.ex. Kauko). Många av statsförvaltningens gemensamma tjänster förutsätter inte VPN-förbindelse. Säkerhetsmyndigheternas webbmiljö fungerar alltid via en skyddad fjärranslutning.
 • oftast kan du läsa e-post förutom via datorns applikation också i webbläsaren (Owa-post) eller i telefonens mobilapplikation. Webbläsar- och mobilversionen fungerar även om förekommer problem med fjärranslutningarna.
 • möten kan också hållas med Elisa Ring-telefonmöten. Med säkerhetsnätets eTUVE-telefon kan du ansluta dig till eTUVE-videokonferenser med hjälp av en applikation som installeras separat.
 • spara de filer som du för tillfället arbetar med på skrivbordet. Flytta dem till nätverksenheten eller någon annan nätverksplats när förbindelserna fungerar igen.
 • utnyttja avbrott i förbindelserna eller tjänsterna till exempel till att följa webbinarier eller för att genomföra eOppiva-kurser.

Ibland kan avbrotten eller störningarna i förbindelserna bero på överbelastning på grund av snabbt ökad belastning i datatrafiken. Då kan du minska belastningen på fjärranslutningen och datakommunikationen genom att:

 • använda en skyddad VPN-förbindelse endast vid behov för sådant som är nödvändigt för ditt arbete. Säkerhetsnätets datorer har alltid en skyddad förbindelse.
 • stänga av videobilden under webbkonferenser.
 • undvika videostreaming.
 • undvika att kopiera, ladda ner, spara eller skriva ut stora filer.

Störningar i den egna internetanslutningen

Om det förekommer avbrott i din egen internetanslutning och det inte är frågan om någon annan störning kan du göra så här:

 • kontrollera indikeringslamporna på routern i ditt hemnätverk. Fungerar apparaten korrekt och är internetanslutningen aktiv? Om det behövs stänger du av routern och startar om den.
 • du kan också prova att ansluta till ditt mobila nätverk genom att dela telefonens nätverk med din dator. Kom ihåg att en mobil anslutning kan vara långsammare än en wifi- eller fast förbindelse.
 • om din dator har hakat upp sig hjälper det ofta att stänga av den och starta om den.
 • det uppstår alltid en liten fördröjning när datorn kopplar till fjärranslutningen i säkerhetsnätet. Anvisningar för att använda TUVE på distans hittar du i arbetsrummet med anvisningar för arbetsstationen. Det lönar sig att ladda ner anvisningarna till skrivbordet, så att du kan använda dem också när det är problem med förbindelserna.
 • tidvis kan det också i samband med byte av lösenord förekomma problem med inloggningen. Då lönar det sig att kontrollera att det nya lösenordet, som skapats enligt anvisningarna, har matats in korrekt och på alla enheter som används.