Hoppa till innehåll

Ett och samma Valtori leder till en mer enhetlig verksamhet

Utgivningsdatum 20.2.2019 11.58 | Publicerad på svenska 21.1.2020 kl. 16.00
Pressmeddelande

I Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori träder en organisationsförändring i kraft fr.o.m. 1.4.2019, Ett och samma Valtori. Vi har som mål att vår verksamhet ska vara så enhetlig som möjligt och betjäna kunderna. Ändringen gäller även Valtoris nya strategi, där det centrala är förstklassig kunderfarenhet och -förståelse.

De informations- och kommunikationstekniska tjänster samt integrationstjänster som förvaltningens säkerhetsnätverk (TUVE) producerar överfördes till en del av Valtori 2016. Målet har varit att förenhetliga funktionerna inom hela organisationen.

TUVE-verksamheten ska enligt lagen vara produktionsmässigt, förvaltningsmässigt och ekonomiskt åtskiljd. Det här innebär i praktiken att det inom Valtori även i fortsättningen kommer att finnas två affärsområden, TORI och TUVE. Verksamheten förenhetligas emellertid inom i lagen föreskrivna ramar.

”Kundernas budskap har varit tydligt. Man väntar sig en mer enhetlig verksamhet av oss. I och med organisationsförändringen kommer vi att bättre än tidigare kunna utnyttja bästa praxis inom Valtori i fråga om serviceutveckling, användarstöd, arkitektur och upphandling. Som ett gott exempel fungerar kontroll- och störningshanteringen, där man redan har nått ett gott samarbete inom hela huset”, säger verkställande direktör Pasi Lehmus.

Valtoris funktioner styrs i fortsättningen genom vardera affärsområdena. För kundrelationerna i den nya ledningsgruppen svarar Jouni Mustonen. Funktionen Tjänster och utveckling leds av Jari Virtanen, funktionen Användarstöd av Sakari Marttila och Produktionsfunktionen av Tero Latvakangas. Funktionen Interna tjänster leds av Mikko Vuorikoski och Kommunikationsfunktionen av Leena-Mari Tanskanen. Vuorikoski fungerar också som ställföreträdande för verkställande direktören. Personalens representant är Mika Knuutila.

”Man har länge talat om ett förenhetligande, men det finns fortfarande mycket att göra i praktiken. Organisationsförändringen möjliggör ett internt samarbete på en helt annan nivå än tidigare och därmed genomförande av förändring. I synnerhet för kunder inom de båda affärsområdena kommer det här att märkas i form av mer enhetlig service. Dessutom får vi fler möjligheter till utveckling av mobilitet, molntjänster, artificiell intelligens och robotteknik”, säger Lehmus.

Ytterligare information

Verkställande direktör Pasi Lehmus
tfn. 0295 50 5522, fö[email protected]

Mera information om Valtori

Bekanta dig med vår verksamhet.

Beställ nyheter

Beställ Valtoris nyheter och bloggar till din e-post.

Tillbaka till toppen