Hoppa till innehåll

Valtoris kunddelegation reformeras – målet är att öka kundhandledningens genomslagskraft

Utgivningsdatum 18.1.2021 13.19 | Publicerad på svenska 30.3.2021 kl. 13.50
Pressmeddelande
Delegationen för kundärenden.

Finansministeriet har förnyat och tillsatt Valtoris kunddelegation för mandatperioden 1.1.2021–31.12.2024.

Kunddelegationen ska hantera och följa upp utvecklingen av Valtoris verksamhet och tjänster samt tjänstekvaliteten och kundnöjdheten.

Från och med början av 2021 representerar medlemmarna i kunddelegationen flera kundämbetsverk än tidigare. En nyhet för kunddelegationen var sekretariatet med fem personer som tillsattes för mandatperioden 1.1.2021–31.12.2022.

Enligt finansministeriets meddelande "Valtoris nya kunddelegation och sekretariat har tillsatts" preciserades samtidigt också rådgivningsnämndens uppgifter. Målet är att de tjänster som tillhandahålls av Valtori allt bättre ska svara mot behoven hos kundämbetsverken. Ett annat mål är att förbättra planeringen av Valtoris ekonomi och investeringar.

"Det är fint att Valtoris kundhandledning förstärks. Jag ser många möjligheter för ett allt närmare samarbete i reformen", berättar Valtoris verkställande direktör Pasi Lehmus.

Ytterligare information

Delegationen för kundärenden Kehittäminen Nyheter

Mera information om Valtori

Bekanta dig med vår verksamhet.

Beställ nyheter

Beställ Valtoris nyheter och bloggar till din e-post.

Tillbaka till toppen