Hoppa till innehåll

Valtori förnyas: Konkurrenskraft genom ändringsprogrammet för statens ICT-område

Utgivningsdatum 16.6.2020 12.24 | Publicerad på svenska 7.10.2020 kl. 9.54
Pressmeddelande
Muutosohjelman logo.

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori inleder ett flerårigt ändringsprogram.

Programmet, som styrs av finansministeriet (FM), ska utveckla verksamheten till en helhet som bättre motsvarar kundernas och statens behov.

“Valtori grundades 2014 för att förenhetliga informationstekniken i 80 ämbetsverk. Det tog flera år att genomföra den enorma förändringen, och utvecklingen av vår verksamhet inleddes i höstas. Programmet sammanför den här grunden med kompletterande utvecklingsarbete”, säger Pasi Lehmus, verkställande direktör.

Trots att ändringsprogrammet bara är i startgroparna, ser vi redan resultat av utvecklingsarbetet. Kundernas belåtenhet med Valtoris verksamhet har ökat markant sedan förra hösten: Valtori fick betyget 2,9 på våren, då det på hösten var 2,3 (på skalan 1–5).

Programmet för kvalitetsförbättring förbättrade tjänsternas kvalitet betydligt strax före undantagsförhållandena, som började i mars. Under coronapandemin var Valtori snabb med att möjliggöra distansarbete för sin kunder. I juni fick vi dessutom ut SLA-sanktionerna som ska godkännas av kunden, vilket är något man har väntat på", nämner Lehmus då han tar upp exempel på redan uppnådda resultat.

“Vi har också utvecklat våra verksamhetsprocesser och enligt KPMG:s nyligen genomförda utvärdering om vår förändrings- och kapacitetshantering, har vi gjort betydliga förbättringar sedan 2018.

“Vi strävar efter en ännu högre kundnöjdhet, vilket jag tror att vi uppnår med programmet.”

Produktivitet och inbesparingar eftersträvas

Med hjälp av ändringsprogrammet utvecklar Valtori sina egna tjänster så att de blir mer konkurrenskraftiga. Stora upphandlingar, automatiseringar och utnyttjandet av molntjänster ska ge inbesparingar. Lägre kundpriser uppnås med hjälp av volymfördelar vid upphandlingar, men också genom effektiv serviceproduktion samt leverantörs- och avtalshantering.

Valtori använder redan nu många samarbetspartner i sin tjänsteproduktion, men fokus sätts i allt högre grad på att organisera tjänster. “Valtori kommer att själv producera alla de tjänster som tillför mervärde även i fortsättningen. Det gäller till exempel alla tjänster inom förhöjd säkerhet”, berättar Lehmus.

Finansministeriet beställde en utvärdering över Valtoris produktivitet av konsultbolaget Deloitte vintern 2019–2020. Resultaten från utvärderingen utnyttjas i ändringsprogrammet.

“Utvärderingen gav goda poäng för våra professionella experttjänster och vårt utmärkta användarstöd, som är av exceptionellt hög kvalitet. Saker som behöver utvecklas är prisnivån och kvalitetsstörningar i tjänsterna”, summerar Lehmus.  

Utveckling inom sju delområden

Förutom produktiviteten utvecklas också andra områden, sammanlagt sju delområden – till exempel ska tjänsterna kundorienteras, serviceutbudet granskas och förenhetligandet i enlighet med TORI-lagen slutföras.

Programmet ska beakta kundernas föränderliga behov, som ökar i takt med digitaliseringen, samt statsförvaltningens ICT-aktörer, vars roller och ansvar ska förtydligas.

En utvecklingschef som ansvarar för helheten rekryteras som bäst till programmet.

Mer information

Pasi Lehmus, verkställande direktör
pasi.lehmus(a)valtori.fi

Kehittäminen Nyheter Paikkariippumaton työ

Mera information om Valtori

Bekanta dig med vår verksamhet.

Beställ nyheter

Beställ Valtoris nyheter och bloggar till din e-post.

Tillbaka till toppen