Hoppa till innehåll

Valtori förnyar sina kommande riktlinjer

Utgivningsdatum 18.10.2021 10.41 | Publicerad på svenska 30.12.2021 kl. 10.49
Pressmeddelande
Strategins fyra huvudmål är nöjda kunder, betydelsefullt arbete, utmärkt funktionsförmåga och kostnadseffektiv verksamhet.
Bild: Valtoris vision: ”Vi är en ICT-partner som gör det möjligt för kunden att lyckas” (bildkälla: Valtori)

Tero Latvakangas blev verkställande direktör för Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori i maj. Under hans ledning har Valtori förnyat sin strategi för åren 2022–2024.

”Verksamhetsmiljön inom ICT-branschen förändras i snabb takt. Informationssäkerheten har en allt större betydelse, arbetssätten genomgår en stor förändring och hela den offentliga förvaltningen behöver ekonomiskt ansvar. Vi måste vara med i denna utveckling så att statens organisationer kan lyckas i sin egen verksamhet”, säger Tero Latvakangas om reformen.

Frågor som skapar mervärde i fokus

Strategins rättesnöre är att Valtori, som grundades 2014, koncentrerar sig på frågor som skapar mervärde för sina kunder, dvs. för hela statsförvaltningen. 

Utöver utvecklingen av Valtoris kärntjänster satsar man i framtiden på:

  • informationssäkerhetstjänster, vars mål är att mer omfattande än i nuläget säkerställa säkerheten för hela infrastrukturen,
  • kommunikationsteknik som svarar mot behoven i framtidens arbete samt 
  • ICT-koncept för statens förnyade lokaler.

Samtidigt moderniseras arbetskraftsintensivt producerade tjänster, till exempel närstöd och hantering av användarrättigheter och identiteter. Dessutom förtydligas Valtoris roll i produktionen av Tori-användartjänster och stödet för molntransformationen. Rollen minskas i tjänster där Valtori nu fungerar som förmedlare utan stor avkastning på mervärdet. 

De viktigaste intressentgruppernas förväntningar har hörts i strategiarbetet 

Strategireformen genomförs i nära samarbete med de viktigaste intressentgrupperna: Valtori leds av finansministeriet (FM), kunderna och personalen.

”Finansministeriets mål är att Valtori ska vara den bästa möjliga partnern för kundämbetsverket. Dessutom ska kvaliteten på och kostnaderna för Valtoris tjänster vara konkurrenskraftiga även jämfört med den privata sidan. Kundfokus är rätt val och den viktigaste konkurrensfördelen är att Valtori känner till verksamheten hos sina kundämbetsverk på djupet”, säger finansministeriets ICT-direktör Jarkko Levasma

I strategin syns särskilt synpunkterna hos Valtoris kunder. I beredningsskedet behandlas strategin förutom i ett flertal kundsamtal även i Valtoris kunddelegation och i klient- och samarbetsgruppen för Säkerhetsnätet.

En resa mot visionen med stark vägledning av strategin

Valtoris mål och mätare för 2022 fastställs tillsammans med FM som en del av resultatavtalet i enlighet med den nya strategin. 

”Samtidigt säkerställs att det pågående reformprogrammet och alla utvecklingsprojekt stöder verkställandet av den förnyade strategin så att vi fokuserar på de rätta frågorna”, konstaterar Latvakangas. 

Mer information

verkställande direktör Tero Latvakangas, tero.latvakangas(a)valtori.fi

Valtoris vision: Vi är en ICT-partner som gör det möjligt för kunden att lyckas.

Mera information om Valtori

Bekanta dig med vår verksamhet.

Beställ nyheter

Beställ Valtoris nyheter och bloggar till din e-post.

Tillbaka till toppen