Hoppa till innehåll

Valtori förnyar sin organisation i början av 2022

Utgivningsdatum 1.11.2021 10.03 | Publicerad på svenska 20.1.2022 kl. 10.39
Pressmeddelande
Bild: Valtoris vision: ”Vi är en ICT-partner som gör det möjligt för kunden att lyckas”
Bild: Valtoris vision: ”Vi är en ICT-partner som gör det möjligt för kunden att lyckas” (bildkälla: Valtori)

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori förnyar sin organisation så att den motsvarar sin förnyade, kundcentrerade strategi. Kärnan i strategin är en vision: vi vill vara en ICT-partner som gör det möjligt för kunden att lyckas.

”Den nuvarande organisationsstrukturen och det sätt på vilket vi agerar stöder inte en smidig lösning på kundernas behov. Nu skapar vi förutsättningar för att lyckas genom att förbättra vår förmåga att genomföra varje enhet och funktion. Detta behov kommer både från vår personal och våra kunder”, berättar verkställande direktör Tero Latvakangas om bakgrunden till reformen.

Förändring för intressentgrupper

Målet är att Valtoris verksamhet på lång sikt ska bli allt mer kundorienterad, effektiv och smidig.

I den strukturella förändringen förtydligas ansvar, roller och beslutsfattande. Syftet är att säkerställa att kundernas behov styr Valtoris arbete. Till exempel fattas beslut om inriktningen av satsningar på utveckling av tjänster i fortsättningen vid den enhet som ansvarar för kundupplevelsen. Samtidigt stärks kundgränssnittets förmåga att kartlägga och styra dessa val.

”För kunder och samarbetspartners kan reformen till en början till exempel medföra ändringar i kontaktpersonerna. Vi kommer emellertid att göra allt vi kan för att se till att arbetet fortsätter utan avbrott under övergångsperioden. Till slutet av året fungerar vi normalt med nuvarande organisation och ansvar”, konstaterar Tero Latvakangas.

Valtori har fr.o.m. 1 januari 2022 sju resultatenheter: 
•    Kundupplevelse,
•    Gemensamma tjänster,
•    TORI-tjänster,
•    TUVE-tjänster,
•    Personalerfarenhet,
•    Ekonomi och effektivitet samt 
•    Kommunikation och marknadsföring. 

Mer information: 

•    Verkställande direktör Tero Latvakangas, tfn. 029 550 5423
•    Valtori förnyar sina kommande riktlinjer 18 september 2021

Mera information om Valtori

Bekanta dig med vår verksamhet.

Beställ nyheter

Beställ Valtoris nyheter och bloggar till din e-post.

Tillbaka till toppen