Hoppa till innehåll

Statsförvaltningen har övergått till distansarbete –viktiga tjänster säkerställs även vid hög belastning

Utgivningsdatum 19.3.2020 10.57 | Publicerad på svenska 30.3.2020 kl. 10.40
Pressmeddelande

Kapaciteten för statsförvaltningens fjärruppkopplingar har utökats och de viktigaste tjänsternas funktionsduglighet ombesörjs i alla situationer.

Alla anställda vid statsförvaltningen som kan utföra sitt arbete hemifrån har i enlighet med anvisningar från Finlands regering övergått till distansarbete.

Att statsförvaltningen har obehindrade dataförbindelser är av yttersta vikt för att samhället ska fungera. Mängden distansanvändare vid statsförvaltningen har snabbt vuxit till rekordantal i och med övergången till distansarbete. Distansanvändningen har mer än tredubblats jämfört med den normala användningen, men förbindelserna har fungerat bättre än väntat. Det har varit fler än 30 000 användare samtidigt.

Valtori som ansvarar för förbindelserna har föregripit den ökade belastningen på distansförbindelserna och snabbt utökat kapaciteten.

— För några veckor sedan förutsåg vi en kraftig ökning av distansarbetet. Nu ser det ut som att våra åtgärder har fungerat. Dessutom kan statsförvaltningens anställda själva påverka belastningens hållbarhet, och det är tydligt att man har följt våra råd. Samarbete är väldigt viktigt just nu, konstaterar produktionsdirektör Tero Latvakangas.

 Valtori har också tagit andra medel i bruk.

— Vi har till exempel begränsat användandet av sådana mindre viktiga sidor som innebär en betydande belastning på anslutningarna, t.ex. YouTube och YleAreena. De kan ändå användas på mobila enheter, fortsätter Latvakangas.

 Prioriteringen görs i samråd med kunderna, det vill säga statsförvaltningens ämbetsverk och inrättningar.

De viktigaste medborgartjänsterna säkerställs

De viktigaste medborgartjänsterna säkerställs även under undantagstillståndet. Just nu måste vi dock göra flera tekniska förändringar på kort tid, vilket för medborgarna kan märkas i form av tillfälliga avbrott i vissa digitala tjänster.

— Vi satsar stort på att hantera det här undantagstillståndet, för nu är det särskilt viktigt att digitala tjänster fungerar. Vi är också förberedda på att vår egen personal ska bli sjuk. Tjänsterna kommer att produceras även om undantagstillståndet skulle förlängas, berättar Valtoris verkställande direktör Pasi Lehmus.

Ytterligare information

Produktionsdirektör Tero Latvakangas, Valtori, t. 0295 50 5423

Verkställande direktör Pasi Lehmus, Valtori, t. 0295 50 5522

[email protected]

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori producerar för statsförvaltningen branschoberoende ICT-tjänster samt informations- och kommunikationstekniska tjänster som uppfyller höga beredskaps- och säkerhetskrav. Tjänsterna produceras utifrån avtal som upprättats tillsammans med kunderna.

Läs mer: www.valtori.fi

Nyheter Paikkariippumaton työ Tietoturva

Mera information om Valtori

Bekanta dig med vår verksamhet.

Beställ nyheter

Beställ Valtoris nyheter och bloggar till din e-post.

Tillbaka till toppen