Hoppa till innehåll

Pasi Lehmus verkställande direktör för Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori från och med 1.7.2016

Valtori
Utgivningsdatum 2.5.2016 10.55 | Publicerad på svenska 18.6.2018 kl. 12.06
Nyhet

Pasi Lehmus
Pasi Lehmus

Pasi Lehmus har utnämnts till ny verkställande direktör för Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori från och med 1.7.2016 Tjänsten besätts för en bestämd tid på fem år.

Styrelsen för Valtori utnämnde Lehmus till tjänsten bland 51 sökande. Lehmus har god kännedom om ICT-branschen och affärsvärlden samt stor erfarenhet av ledarskap.

Lehmus övergår i Valtoris tjänst från Fujitsu Finland Oy där han varit servicedirektör och som medlem av ledningsgruppen varit ansvarig för utveckling av tjänster inom såväl grundläggande informationsteknik som programtjänster.

Verkställande direktören har till uppgift att leda verksamheten och förvaltningen vid Valtori, statens center för informations- och kommunikationsteknik i den riktning som utstakats av ämbetsverkets styrelse.

”Det är utmärkt att det råder ett stort intresse för uppdraget. Lehmus placerade sig på första plats bland de sökande tack vare sin mångsidiga erfarenhet, sin strategiska syn och sin inspirerande ledningsstil.” säger Valtoris styrelseordförande Pekka Ruuhonen.

”Valtoris mål är att åstadkomma besparingar i statsförvaltningens ICT-kostnader och på samma gång på ett koncentrerat sätt producera konkurrenskraftiga, moderna och säkra ICT-tjänster. Valtori kan i fortsättningen spela en central roll i utvecklandet av digitaliseringen även i den offentliga förvaltningen. Verkställande direktörens viktigaste uppgifter omfattar en harmonisering av ICT-tjänster och tjänsteproduktion. Hit hör även att få till stånd nödiga besparingar, säkerställa tjänsternas funktionalitet och vinna kundernas förtroende.  En förbättring av kund- och personalnöjdheten spelar en avgörande roll då det gäller att nå dessa mål, fastslår Ruuhonen.

Mer information

Valtoris styrelseordförande Pekka Ruuhonen 
tfn 029 512 000
fornamn.efternamn(at)skatt.fi  

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori tillhandahåller branschoberoende ICT-tjänster inom statsförvaltningen. Valtori har hand om anskaffningen, funktionaliteten, underhållet och utvecklingen av de ICT-lösningar som centraliserat tillhandahålls utifrån kundernas behov. Detta gör det möjligt för statsförvaltningens organisationer att koncentrera sig på att utveckla sin egen basverksamhet med tillhörande datasystem. För närvarande har ämbetsverket omkring 770 anställda och i början av år 2016 omkring 1 000.

Mera information om Valtori

Bekanta dig med vår verksamhet.

Beställ nyheter

Beställ Valtoris nyheter och bloggar till din e-post.

Tillbaka till toppen