Hoppa till innehåll

I och med Förändringsprogrammet reformeras Valtoris verksamhet: kunderna påverkar starkare och får bättre tjänster

Utgivningsdatum 20.1.2021 12.39 | Publicerad på svenska 30.3.2021 kl. 14.27
Pressmeddelande
Valtori uudistuu, Valtorin Muutosohjelma 2020-2022.

Genomförandet av Förändringsprogrammet 2020–2022 har nu börjat. Finansministeriets (FM) representanter deltar i ledningen av programmet. Genomförandefasen pågår två år.

Förändringsprogrammet innebär implementering av strategin

"Det Förändringsprogram som nyss har påbörjats är primärt ett program för implementering av vår strategi", berättar verkställande direktör Pasi Lehmus och fortsätter: "Rollen som tjänsteorganisatör och produktivitetsfrämjandet står i fokus när strategin implementeras". 
 
Genom Förändringsprogrammet säkerställs också att Valtori kan svara på förändringarna i verksamhetsmiljön och tillmötesgå nya kundbehov. Det väsentliga är också att en organisationskultur som främjar Valtoris reform stärks ytterligare – förhoppningsvis framgår det också för kunderna som kontinuerlig utveckling av verksamheten.
 
Förändringsprogrammet resulterar i att kunderna

  • kan påverka kraftigare och
  • får bättre tjänster.

Kundernas deltagande, påverkande och gemensamma aktiviteter 

Målen för Förändringsprogrammet är deltagande, möjlighet att påverka och gemensamma aktiviteter.

"Påverkandet är mångfasetterat och omfattar bland annat kännedom om kundernas verksamhet och behov, proaktiv planering av framtiden tillsammans samt gemensam utveckling av tjänsterna", nämner förändringsledaren Paula Kujansivu som leder programmet.

Bättre tjänster för kunderna

När Förändringsprogrammet avslutas är tjänsterna sådana att de gagnar kunderna i vardagen – de genererar genuint mervärde och är till nytta. Konkurrenskraftiga tjänstepriser är ett mål – avsikten är att försöka sänka de priser på produktifierade tjänster som gällde 2019 med i genomsnitt 11 procent.
 
Tjänsteutvecklingen och -implementeringen påskyndas: "Det är viktigt att fundera över vad vi själva ska göra och i vilka frågor partnernas kompetens ska utnyttjas", säger Paula Kujansivu.
 
"Det allra viktigaste är förstås fungerande tjänster och en smidig vardag för kunderna. Det är vår primära målsättning".

Ytterligare information

  • förändringsledare Paula Kujansivu, tfn 0295 50 4661, paula.kujansivu(a)valtori.fi

Genomförandet av Valtoris Förändringsprogram 2020–2022 påbörjades när programplanen blev färdig. Finansministeriets (FM) representanter deltar i ledningen av programmet. Genomförandefasen pågår två år.

Mera information om Valtori

Bekanta dig med vår verksamhet.

Beställ nyheter

Beställ Valtoris nyheter och bloggar till din e-post.

Tillbaka till toppen