Hoppa till innehåll

Valtori och Tieto sluter avtal om datacenter- och kapacitetstjänster

Valtori
Utgivningsdatum 22.10.2014 9.00 | Publicerad på svenska 18.6.2018 kl. 12.06
Nyhet

Finlands statliga ICT-center Valtori och Tieto har ingått ett flerårigt avtal om datacenter- och kapacitetstjänster. Avtalet ger Valtori, som tillhandahåller branschoberoende ICT-tjänster åt den finska statsförvaltningen, möjlighet att köpa IT-tjänster både för sina egna och för sina kunders behov.

De tjänster som omfattas bygger på det ramavtal som upphandlingsmyndigheten Hansel tog fram förra året och täcker en betydande del av ramavtalets fulla potential. Utöver Valtori har Tieto kundspecifika serviceavtal med 14 organisationer inom Finlands offentliga förvaltning. Av dessa övergår nu huvudparten till att omfattas av avtalet.

– Vi koncentrerar servrarna till ett betydligt mindre antal datacenter än idag, vilket ger betydande kostnadsbesparingar för staten. Med hjälp av molntjänster minskar vi dessutom kostnaderna, snabbar på utvecklingsprojekten, förenklar skalbarheten och förbättrar användbarheten, säger Valtoris vd Kari Pessi.

Tietos och Valtoris avtal löper till 2018 med en option på tre års förlängning. Det omfattar datacenter- och kapacitetstjänster och därtill hörande övervaknings- och administrationstjänster. Avtalet omfattar även datatrafik och datasäkerhet, transaktioner, hantering av felanmälan, åtkomsträttigheter och tillgångar, kvalificerade tjänster, ständig utveckling av tjänsterapportering samt service.

– Det är fantastiskt att få samarbeta med Valtori och därigenom även deras kunder. Potentialen för statliga kostnadsbesparingar finns i volymfördelar, att många utnyttjar de standardiserade tjänsterna, säger Leila Lehtinen, ansvarig för Tieto Public Finland.

För mer information, vänligen kontakta:

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori, Kari Pessi, vd, tfn 040 7709689, kari.pessi(at)valtori.fi

Tieto, Leila Lehtinen, Vice President, Public Finland, tfn 040 5787316, leila.lehtinen(at)tieto.com

Tieto är Nordens största IT-tjänsteföretag och erbjuder helhetslösningar för näringsliv och offentlig sektor samt produktutvecklingstjänster inom kommunikations- och inbyggd mjukvaruteknologi. Företaget verkar på global nivå inom produktutveckling samt via globala leveranscenter. Vårt mål är att utveckla företag och samhälle med hjälp av IT samt skapa möjligheter för våra kunder att transformera sina verksamheter. Vi tror på utveckling och resultat som märks.

Tieto grundades 1968 och har huvudkontor i Helsingfors. Vi är cirka 14 000 anställda i över tjugo länder och har en omsättning på cirka 1,6 miljarder euro. Aktien är listad på NASDAQ OMX i Helsingfors och Stockholm. Mer information hittar du på http://www.tieto.se/.

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori tillhandahåller branschoberoende ICT-tjänster inom statsförvaltningen med målet att de ska vara konkurrenskraftiga, av hög kvalitet, ekologiska, informationssäkra och uppfylla kundernas behov. www.valtori.fi

Mera information om Valtori

Bekanta dig med vår verksamhet.

Beställ nyheter

Beställ Valtoris nyheter och bloggar till din e-post.

Tillbaka till toppen