Hoppa till innehåll

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori inledde sin verksamhet 1.3.2014

Valtori
Utgivningsdatum 3.3.2014 11.51 | Publicerad på svenska 18.6.2018 kl. 12.07
Nyhet

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori som sammanställer statsförvaltningens branschoberoende ICT-tjänster inledde sin verksamhet 1.3.2014. Samtidigt övergick 400 ICT-proffs inom statsförvaltningen i Valtoris tjänst.

Valtori svarar i fortsättningen för de branschoberoende ICT-tjänster som  regionförvaltningens informationsförvaltningsenhet (AHTi), Justitieförvaltningens datateknikcentral (OTTK), Statens IT-servicecentral  (VIP) tidigare producerat för sina kunder. Dessutom överförs på Valtoris ansvar de branschoberoende ICT-tjänsterna från social- och hälsovårdsministeriet, justitieministeriets förvaltningsområde, statens servicecentral för ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet), Skatteförvaltningen, ELY-centralerna, magistraterna och regionförvaltningsverken.

Valtori svarar för att den produktion av ICT-tjänster som överförs på dess ansvar fortsätter i den nya organisationen utan avbrott och störningar. De tjänster och funktioner som i övergångsskedet levereras till kunderna förblir desamma. Under övergångsskedet tar man i användning Valtoris gemensamma tjänster och rutiner.

Valtoris mål är att de branschoberoende ICT-tjänster det producerar är konkurrenskraftiga, av hög kvalitet, ekologiska och informationssäkra samt uppfyller kundernas behov.

Sammanlagt överförs till servicecentralen cirka 80 av statsförvaltningens enhets branschoberoende ICT-uppgifter under åren 2014–2015. Vid utgången av 2015 kommer i Valtori att arbeta ¬cirka 1 300 ICT-proffs.

Valtori fungerar med en geografiskt decentraliserad verksamhetsmodell runt om i Finland. Huvudkontoret är i Jyväskylä.

Ytterligare information

Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori
Verkställande direktör Kari Pessi
tfn 040 770 9689

E-postadresserna har formen: fornamn.efternamn(at)valtori.fi

Mera information om Valtori

Bekanta dig med vår verksamhet.

Beställ nyheter

Beställ Valtoris nyheter och bloggar till din e-post.

Tillbaka till toppen