Hoppa till innehåll

Telefonkonferenser sparar på uppkopplingen och kräver ingen distansförbindelse

Utgivningsdatum 17.3.2020 13.29 | Publicerad på svenska 30.3.2020 kl. 10.12
Pressmeddelande
Bild: Så genomför du en telefonkonferens (Bildkälla: Valtori)

På grund av den ökade användningen av distansförbindelsen och behoven av webbkonferenser rekommenderar vi andra metoder som kan bidra till att minska den gemensamma belastningen på förbindelsen.

Det är förvånansvärt enkelt att ordna en telefonkonferens. En telefonkonferens kan hållas antingen via konferenstjänsten Elisa Ring (fler än sex deltagare) eller via mobilnätet med eget abonnemang (högst sex deltagare).

Att upprätta en telefonkonferens via Elisa Ring*

Skaffa först Elisa Ring

Den som upprättar konferensen ska ha abonnemanget för konferenstjänsten Elisa Ring.

Beställ tjänsten till ditt företagsabonnemang via tjänsteportalen (TOP-portalen för TORI-kunder / TOKKA-portalen för TUVE-kunder): > Ny tjänstebegäran > Telefon och surfplatta > Telefontjänster (mobiltelefonabonnemang, dataabonnemang eller annan telefontjänst).

Gör sedan såhär

1. Logga in i Elisa Ring på adressen https://ring.mob2.elisa.fi/login/#/. Användarnamnet är din e-postadress. Vid behov får du ett nytt lösenord på inloggningssidan.

2. Klicka på de tre tvärstrecken överst till höger och välj “Starta telefonkonferens”. Om den platsen inte syns är Elisa Ring-konferens inte anslutet till abonnemanget. Se anvisningarna om att beställa tjänsten ovan.

3. Besvara startsamtalet i din telefon.

Lägg till deltagare i telefonkonferensen

1. Lägg till deltagare i telefonkonferensen genom att klicka på “lägg till deltagare” och knappa in numret till personen som ska läggas till. Klicka därefter på den gröna knappen (se bilder).

2. Den tillagda personen rings upp och ansluts till konferensen när den svarar.

3. Även andra deltagare som är inloggade i Elisa Ring kan lägga till personer i konferensen på samma sätt.

Konferensen avslutas när deltagarna lägger på.

Du kan också upprätta en telefonkonferens med ditt eget mobilabonnemang, utan Elisa Ring.

Att upprätta ett konferenssamtal via mobilnätet utan Elisa Ring

Det är möjligt att upprätta ett vanligt GSM-konferenssamtal i Elisas mobilnät i den mobila enhetens användargränssnitt utan att använda konferenstjänsten Ring (se anvisningar nedan).

Ett konferenssamtal via mobilnätet är lämpligt om

antalet deltagare är högst sex och

inga säkerhetsklassade ärenden behandlas i samtalet

I övriga fall ska Elisa Ring-konferenser användas.

Upprätta ett konferenssamtal

1. Ring till den första deltagaren med mobiltelefonen

2. Berätta att du håller på att upprätta ett konferenssamtal. I det här skedet kan samtalet pausas tillfälligt.

3. Gå till telefonens startskärm, men avbryt inte det pågående samtalet.

Öppna Kontakter > välj en annan deltagare.

Om du inte har deltagarens nummer i dina kontakter, välj i samtalsskärmen + Lägg till samtal och knappa in deltagarens nummer.

4. Ring till den andra deltagaren.

5. Välj Anslut när du fått svar.

6. Upprepa för varje deltagare och anslut var och en till konferenssamtalet.

Så här gör du för att tillfälligt pausa en person

Om du tillfälligt måste “avbryta” samtalet för någon deltagare, tryck på Koppla från. Då blir deltagaren pausad och hör inte de övriga deltagarnas samtal.

För att återansluta en pausad deltagare till samtalet, tryck på Anslut vid dennes nummer.

Så avslutar du ett konferenssamtal

Om det är du som har upprättat konferenssamtalet, lägg på samtalet som vanligt så avslutas hela konferensen. Om du har bjudits in till konferensen som deltagare och vill avsluta samtalet fortsätter konferensen mellan de övriga deltagarna när du lägger på.

*Innan du använder tjänsten, beakta att Elisa producerar konferenstjänsten Ring utifrån en tjänstplattform som ligger i Tyskland. Samtalen går krypterade från Elisas mobilnät till tjänsteplattformen där tjänsten produceras. Beakta också innan användning att företagets namn, användarens förnamn och efternamn samt e-postadress sparas i tjänsten.

Nyheter Paikkariippumaton työ etäyhteys työasemat viestintäratkaisut

Mera information om Valtori

Bekanta dig med vår verksamhet.

Beställ nyheter

Beställ Valtoris nyheter och bloggar till din e-post.

Tillbaka till toppen