Hoppa till innehåll

År 2021: Användningen av Valtoris tjänster utvidgades ytterligare

Utgivningsdatum 29.3.2022 11.00 | Publicerad på svenska 30.5.2022 kl. 10.59
Pressmeddelande
Bokslut.

Bokslutet för Valtoris åttonde verksamhetsår är färdigt. I och med den nya strategin är kundupplevelsen det främsta målet för verksamheten.

Året 2021 var Valtoris åttonde verksamhetsår. I och med digitaliseringen ökade användningen av tjänsterna ännu mera. Därmed ökade även Valtoris verksamhet, men ökningen var klart måttligare jämfört med tidigare år.

Kundupplevelsen det viktigaste målet för verksamheten och strategin

Huvudmålen enligt den förnyade strategin är nöjda kunder, utmärkt funktionsförmåga, betydelsefullt arbete och kostnadseffektiv verksamhet. Utvecklingen av kundupplevelsen och kundnöjdheten är det primära målet och stöds av de andra målen. 

Genom att satsa på utvecklingen av kundförståelse och genom att vi utvecklas kundorienterat samt också genom att förbättra vår verkställighetsförmåga strävar vi efter att nå målet. På så sätt kan vi bättre än tidigare producera servicehelheter som motsvarar kundernas behov. Som stöd för strategin inledde vi planeringen av en betydande förnyelse av organisationen och våra verksamhetssätt.

Att säkerställa verksamhetens kontinuitet i statsförvaltningen

Att säkerställa verksamhetens kontinuitet hos kundorganisationerna var, och kommer även i fortsättningen att vara, den viktigaste tyngdpunkten i Valtoris verksamhet. 

Detta mål uppnådde vi både genom att satsa på störningsfri service och genom att reagera på olika hot mot informationssäkerheten.

Året enligt mätarna

Enligt både den riktgivande Pulssi-enkäten och den omfattande VMBaro-enkäten hölls Valtoris personalnöjdhet på en god nivå. 

Personalökningen som pågått under tidigare år avstannade. Antalet anställda var i praktiken oförändrat även om indikatorerna för totalkostnaderna, som beskriver verksamhetens omfattning, ökade. Detta kan man se som en indikation på att både verksamhetssätten och själva verksamheten har blivit effektivare.

Enligt resultaten från mätningen av kundnöjdheten uppnår den inte de uppställda målen. Det viktigaste målet för de kommande åren är alltså att åtgärda detta. 

Nyckeltal från 2021 

 • Kundernas serviceupplevelse: 9,4 på skalan 1–10
 • Kundnöjdhet och Valtoris verksamhet: 2,6 på skalan 1–5
 • Personalnöjdhet: 3,68 på skalan 1–5
 • Personal: 1 419
 • Verksamhetens totala kostnader (1000 euro): 406 464
 • Antal arbetsstationer: 95 500
 • Omfattande störningssituationer: 3,9 st./mån. (2020: 3,7 och 2019: 7,1)
 • Tid för att lösa supportbegäran: 1,8 dagar (2020: 2,4 och 2019: 2,6)

Nyckeltal från 2021 

 • DI Tero Latvakangas blev vår verkställande direktör.
 • Vi förnyade strategin.
 • Vi valde utveckling av kundupplevelsen till tyngdpunkt.
 • Vi inledde planeringen och genomförandet av en organisationsreform till stöd för strategin. 
 • Samarbete med kunderna, kostnadseffektivitet och verksamhetens målinriktning stod i fokus under det första året för Valtoris Förändringsprogram.
 • Valtoris kunddelegation förnyades. Målet var att öka genomslagskraften för klienthandledningen. 
 • På våren uppdagades en sårbarhet i statsförvaltningens distansanvändningstjänst. Enligt utredningarna hade sårbarheten dock inte utnyttjats på statsförvaltningens IT-miljö. 
 • Årets största störning inträffade i juli när en grävmaskin bröt den optiska fiber-förbindelsen. Efter störningssituationen säkerställdes reservförbindelserna till överenskommen nivå och tillsammans med leverantören korrigerades de brister som observerats i processen.
 • Användarstödet fick en chattbot och telefonförmedlingen samtalsroboten Puhebotti. 
 • Den tredje Valtori Akademin avslutades. Detta erbjöd än en gång unga i början av sin karriär en möjlighet att utvecklas yrkesmässigt.  

Ytterligare information

Verkställande direktör Tero Latvakangas, tfn 0295 50 5423, [email protected]

Mera information om Valtori

Bekanta dig med vår verksamhet.

Beställ nyheter

Beställ Valtoris nyheter och bloggar till din e-post.

Tillbaka till toppen