main-mobile-navigation-header

Valtoris årsberättelse 2016 har publicerats

Valtori 15.6.2017 13.12 | Publicerad på svenska 18.6.2018 kl. 12.06
Nyhet

Årsberättelsen för Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori beskriver de mål som uppnåtts under 2016 och ger en sammanfattning av de centrala händelserna i statsförvaltningens branschoberoende ICT-tjänster.

>> Läs årsberättelsen!