Hoppa till innehåll

Finansministeriet har utnämt en delegation för kundärenden i Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori

Valtori
Utgivningsdatum 1.4.2014 21.14
Nyhet

Finansministeriet har utnämt en delegation för kundärenden i Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori. Delegationens verksamhetsperiod är 1.4.2014-31.3.2018.

Delegationens medlemmarna:

 • ICT-servicechef Petri Otranen, Helsingfors stad, representat utnämt av Kommunförbundet i Finland
 • överdirektör Mia Nykopp, Trafiksäkerhetsverket, representat utnämt av Trafik- och kommunikationsministeriet   
 • datachef Antti Vertanen, Jord- och skogsbruksministeriet 
 • datachef Max Hamberg, Justieministeriet
 • datachef Irma Nieminen, Undervisnings- och kulturministeriet
 • enhets direkör, konsultativ tjänstemanTimo Nuutinen, Försvarsministeriet
 • datachef Tapio Aaltonen, Inrikesministeriet
 • direktör för informationshantering Tiina Pesonen, Social- och hälsövårsministeriet
 • utvecklingsdirektör Heikki Haukirauma, Arbets- och näringsministeriet
 • datachef Ari Uusikartano, Utrikseministeriet
 • avdelningschef Auni-Marja Vilavaara, Statsrådets kansli
 • informationsdirektör Irja Peltonen, Finansministeriet
 • avdelningschef Esko Vainio, Finansministeriet, representat av den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationstekniska funktion 
 • datachef Tarmo Maunu, Miljöministeriet
 • verkställande direktör Kari Pessi, Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori

 

Mera information om Valtori

Bekanta dig med vår verksamhet.

Beställ nyheter

Beställ Valtoris nyheter och bloggar till din e-post.

Tillbaka till toppen