Hoppa till innehåll

Tips för informationssäkert distansarbete

Utgivningsdatum 23.3.2020 10.59 | Publicerad på svenska 30.3.2020 kl. 11.14
Pressmeddelande

Läs tips om hur du arbetar säkert vid distansarbete.

Vid distansarbete är det viktigt att följa arbetsgivarens anvisningar på samma sätt som vanligt.

1. Följ anvisningarna om distansarbete

Din arbetsgivare har gett anvisningar om distansarbete hemifrån. Följ dem. Om du inte känner till anvisningarna eller arbetar på distans för första gången, sök information om dem på din organisations intranät eller fråga personaladministrationen.

Trots den onormala situationen måste du undvika att göra något som försvagar informationssäkerheten eller strider mot anvisningarna.

2. Se till att dina verktyg har de senaste uppdateringarna

Verktygen du använder vid distansarbete tillhör antingen dig eller arbetsgivaren.

På verktygen som arbetsgivaren erbjuder (till exempel terminalenheter, dvs. dator och telefon) uppdateras applikationer och operativsystem automatiskt. Försök se till att uppdateringarna sker utanför rusningstiderna (vardagar kl. 9–14).

På din arbetsgivares enheter ska du inte installera applikationer eller system som inte har med ditt arbete att göra.

Dina egna verktyg är till exempel modemet i ditt hem. Se till att dessa verktyg har lämpliga uppdateringar. Genomför dock uppdateringarna med hjälp av dina egna enheter.

3. Arbeta med de verktyg som arbetsgivaren erbjuder

Din arbetsgivares information och material får endast hanteras i enlighet med din arbetsgivares anvisningar, precis som vanligt.

Undvik att använda egna enheter i arbetet om arbetsgivaren inte har godkänt dem. Använd inte din privata e-post eller andra system som inte är avsedda för arbete när du delar information och filer som har med arbetet att göra.

4. Använd endast tillförlitliga och skyddade nät

Den allmänna principen i arbetet är att undvika nät där man inte kan lita på informationssäkerheten. Om du i distansarbetet använder ett trådlöst lokalnät, dvs. WLAN eller WiFi, kontrollera att det är lösenordsskyddat och att utrustningen är uppdaterad.

Den säkraste lösningen är en fast trådbunden internetuppkoppling där de senaste uppdateringarna är genomförda. Så minskar du belastningen på mobilnätet.

Använd hellre arbetstelefonen än din egen telefon om du använder internetuppkoppling via mobiltelefon.

5. Främmande ska inte se ditt arbete

Lås alltid din arbetsenhet när du inte sitter vid den. Bär ditt smartkort med dig, lämna det inte i datorn.

Med din arbetsdator kan man nå konfidentiella uppgifter som ingen annan ska se. Se därför till att till exempel dina familjemedlemmar inte kan se skärmen på din dator eller telefon när du har konfidentiella uppgifter framme. Vi rekommenderar att du använder sekretessfilter.

Samtal om arbetet ska endast ske på platser där utomstående inte kan höra diskussionen eller samtalet.

Koppla inga tilläggsenheter, såsom USB-minnen, till din arbetsdator om arbetsgivaren inte har godkänt dem. De kan smitta datorn med sabotageprogram som kan spridas vidare i arbetsgivarens system. Sabotageprogram kan också komma från många webbsidor med underhållning.

6. Var beredd på tillfälliga störningar

Följ anvisningarna om hur var och en kan minska belastningen på distansuppkopplingen. Ta t.ex. bort bilden vid video- och Skype-möten då det orsakar stor belastning på uppkopplingarna. Se till att beakta anvisningarna för att minska belastningen.

Vid distansarbete är det också bra att vara förberedd på tillfälliga störningar i uppkopplingen, eftersom det nu finns mångdubbelt fler användare. Du kan till exempel ladda ner dokument du behöver till datorns skrivbord.

Under störningar kan du ringa samtal eller ordna en telefonkonferens om du snabbt behöver kontakt med andra eller om ni har stämt möte. Se anvisningar om hur man ordnar en telefonkonferens.

7. Sparade lösenord

Följ din arbetsgivares anvisningar i hanteringen av användaruppgifter. Lämna dem aldrig synliga.

8. Var uppmärksam på bedrägerier

Just nu sker bedrägerisamtal där man bland annat hävdar att man ringer från teknisk support. Coronaviruset utnyttjas hänsynslöst i olika bedrägeriförsök. Var alltså noga med vad du klickar på och till vem du uppger information.

9. Anmäl datasäkerhetsincidenter som vanligt

Om du upptäcker en datasäkerhetsincident, anmäl det som vanligt i enlighet med din organisations anvisningar.

10. Kom ihåg raster och vila

Hjärnan behöver också raster och vila. När man är utvilad fungerar även arbetsminnet bättre och man gör färre misstag.

Nyheter Paikkariippumaton työ Tietoturva Tietoturvapalvelut

Mera information om Valtori

Bekanta dig med vår verksamhet.

Beställ nyheter

Beställ Valtoris nyheter och bloggar till din e-post.

Tillbaka till toppen