Hoppa till innehåll

Riksdagens justitieombudsman: Valtoris organisationsmodell är lagenlig

Utgivningsdatum 5.12.2019 8.14 | Publicerad på svenska 21.1.2020 kl. 11.39
Pressmeddelande
Valtoris organisationsmodell är lagenlig

Ett beslut fattades i slutet av november.

Juko (Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade) som representerar arbetstagare, anförde i mars i fjol klagomål hos riksdagens justitieombudsman över organisationsförändringen hos Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori.

Enligt Jukos uppfattning kunde Valtoris nya organisationsmodell eventuellt vara lagstridig i fråga om skötseln av säkerhetsnätverket TUVE:s ansvar.

Riksdagens biträdande justitieombudsman Pasi Pölönen fattade beslut i ärendet i slutet av november. Utgången av beslutet är att enligt justitieombudsmannens uppfattning kan Valtoris nya organisationsmodell inte anses lagstridig.

Han konstaterar emellertid att när Valtoris organisation förnyas kunde man utgående från de ställningstaganden som framgår av förvaltningsutskottets betänkande och formuleringarna i lagen ha kommit fram till ett resultat som mer tydligt framhåller en åtskiljning mellan funktionerna. ”Gränserna för den prövningsrätt som Valtori och finansministeriet har i lagtolkningen har emellertid inte enligt min åsikt överskridits”, konstaterar Pölönen i beslutet.

”Ärendet ger inte för min del orsak till andra åtgärder än att jag för in en inspektion av Valtori i min kalender för den närmaste tiden.”

Synergifördelar med en organisationsmodell som svarar mot kundernas behov

Valtoris organisationsförändring trädde i kraft i början av april i år. Förändringen genomfördes framför allt utgående från kundernas behov.

Enligt Valtoris verkställande direktör Pasi Lehmus är det bra att man har begärt ett ställningstagande av riksdagens justitieombudsman om genomförandet av kravet på åtskiljande i TUVE-verksamheten.

”Enligt lagen ska TUVE-verksamheten i administrativt, funktionellt och ekonomiskt hänseende vara åtskiljd från den övriga verksamheten. Valtori har därför fortfarande två affärsområden. Inom ramen för gällande lagar kan vi emellertid förenhetliga processerna, skaffa bästa praxis och utnyttja resurserna mer flexibel. Vi har nu fått en viktig riktlinje för det här”, säger Lehmus.

”När vi nu har fått det beslut som vi förväntat oss, är det skäl att ta del av biträdande justitieombudsmannens beslut mer ingående, och därefter fortsätta utvecklandet av verksamheten i den riktning som handledaren och justitieombudsmannen anger. Naturligtvis ser vi också till att anteckningar som införts i arbetsordningen tolkas rätt också i praktiken, såsom biträdande justitieombudsmannen förutsätter”, säger Kimmo Suopajärvi, förvaltningsdirektör vid Valtori.


YTTERLIGARE INFORMATION

Mera information om Valtori

Bekanta dig med vår verksamhet.

Beställ nyheter

Beställ Valtoris nyheter och bloggar till din e-post.

Tillbaka till toppen