Tuotamme valtionhallinnon toimialariippumattomat ict-palvelut sekä korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimukset täyttäviä tieto- ja viestintäteknisiä palveluja ja integraatiopalveluja.

Palvelutuotannossamme yhdistämme sekä omaa tuotantoamme että markkinoilta hankittuja kumppaniemme palveluja. Toimimme siis integraattorina. Jotta palvelut ovat asiakkaillemme parhaiten soveltuvia, ovat sekä valtorilaiset että kumppanimme avainasemassa niiden yhteensovittamisessa.

Valtori integroi palvelutuotannossa sekä omaa tuotantoa että markkinoinnilta hankittuja kumppanien palveluita.

Kuva: Valtorin toiminta integraattorina (kuvalähde: Valtori)

Asiakaskuntamme on laaja: kaikki valtionhallinnon virastot ja laitokset. Asiakkaina voivat olla myös valtion liikelaitokset, muut julkisen hallinnon viranomaiset, julkisoikeudelliset laitokset, eduskunta ja valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot ja julkista hallinto- tai palvelutehtävää hoitavat yritykset tai yhteisöt. Kokemuksia palveluidemme käyttöönottamisesta ja käyttämisestä voit lukea Timantit -osiossa.

Visiomme ”Töissä valtiolla – sujuvasti ja turvatusti” kuvaa sitä, että sekä sujuvuus että turvallisuus ovat molemmat meille tärkeitä asioita. Palvelujemme käyttäjiä on useita kymmeniä tuhansia – työllämme on siis merkitystä ja työmme tulokset vaikuttavat laajalle!

Tavoitteenamme on

  • tuottaa laadukkaat, toimintavarmat ja yhdenmukaiset perustietotekniikkapalvelut, joiden avulla asiakkaat voivat tarjota palveluitaan kansalaisille ja yrityksille
  • mahdollistaa yhteentoimivat ratkaisut ja joustavat organisaatiomuutokset valtion eri virastojen välillä
  • saavuttaa säästöjä yhdenmukaisten prosessien ja palveluiden avulla sekä
  • varmistaa normaali- ja poikkeusoloissa valtion ylimmän johdon ja yhteiskunnan turvallisuuden kannalta tärkeiden viranomaisten yhteistoiminnan edellyttämän viestinnän häiriöttömyyden ja jatkuvuuden sekä turvata päätöksenteossa ja johtamisessa tarvittavan tiedon käytettävyys, eheys ja luottamuksellisuus.

Meitä valtorilaisia on noin 1 400

Toimimme eri puolella Suomea noin 30 toimipaikassa. Maantieteellisesti hajautettu toimintamalli tarkoittaa käytännössä sitä, että meille etäyhteydet, Skype-kokoukset, videoneuvottelut ja paperittomuus ovat arkipäivää. Toimitilat ovat pääasiassa monitilatoimistoja, joissa eri työtehtäviä varten on erilaisia työskentelyalueita ja -pisteitä. Valtorilaisista ja Valtorista työpaikkana voit lukea lisää Meille töihin -osiossa.

Valtorin lisäksi valtionhallinnon organisaatioita palvelee myös muita valtion palveluntarjoajia – tutustu myös heidän toimintaansa!

Logo: Senaatti. Logo: Palkeet. Logo: HAUS. Logo: Valtiokonttori. Logo: Hansel.