Valikko

Uudet viestintätekniset palvelut

Projektissa toteutetaan valtionhallinnolle uudet pikaviestintä-,verkkokokous- sekä sähköposti- ja kalenteripalvelut.

Uudet viestintätekniset palvelut

Valtionhallinto saa pian käyttöönsä uuden helppokäyttöisen ja tietoturvallisen viestintäteknisen palvelukokonaisuuden, joka mahdollistaa työskentelyn aika-, paikka- ja päätelaiteriippumattomasti.

Hankkeen ajankohta

2017-2020

Projektin tavoitteena on suunnitella, toteuttaa ja käyttöönottaa valtionhallinnon organisaatioiden käyttöön

  • uudet pikaviestintäpalvelut
  • verkkokokouspalvelut sekä
  • sähköposti- ja kalenteripalvelut.

Palveluiden perusvaatimuksia ovat helppokäyttöisyys, toimivuus, tieto-turvallisuus sekä aika-, paikka- ja päätelaiteriippumattomuus. Projektin lopputuloksena on tavoitteen mukaisessa laajuudessa, laadulla ja aikataululla käyttöönotetut pikaviestintä-, verkkokokous- sekä sähköposti- ja kalenteripalvelut.​​​

Palvelukokonaisuus näkyy alla olevassa kuvassa.