main-mobile-navigation-header

Terminaltjänster

Allt som behövs för grundläggande användning av arbetsstation och mobil terminal, allt i ett paket.

Terminaltjänsterna innehåller allt som behövs för grundläggande användning av arbetsstationen och den mobila terminalen, allt i ett paket från utrustning och programvaror till stöd och underhåll.

Terminaltjänster produceras även för servicemiljö som används av säkerhetsmyndigheterna.

Arbetstationstjänsten

Arbetsstationstjänsten erbjuder allt som behövs för grundläggande användning av arbetsstationen, som en tjänstehelhet med utrustning, programvaror, licenser, stöd och underhåll till ett fast pris. Användningen och underhållet av arbetsstationen är bekvämt för kunden.

Telefon- och mobilenhetstjänsten

I telefon- och mobilenhetstjänsten får användaren en mobilenhet, mobiltjänster och dataskyddsprogram genom en centraliserad administration. Tjänsten som har fast pris innehåller service och stöd under utrustningens livslängd. Användning och underhåll av mobilenheten är bekvämt för kunden.