Terminaltjänsterna innehåller allt som behövs för grundläggande användning av arbetsstationen och den mobila terminalen, allt i ett paket från utrustning och programvaror till underhåll.

Terminaltjänster produceras även för servicemiljö som används av säkerhetsmyndigheterna.

Arbetstationstjänsten

Arbetsstationstjänsten erbjuder allt som behövs för grundläggande användning av arbetsstationen, som en tjänstehelhet. Användningen och underhållet av arbetsstationen är bekvämt för kunden.

I Valtoris utbud av terminaltjänster finns det nu många nya varianter (se video).

Specialarbetsstationstjänsten

Parallellt med arbetsstationstjänsten får kunden tillgång till arbetsstationer som är inriktade på speciella behov. Specialarbetsstationer är terminaler som är lämpliga för identifierade specialbehov, såsom låneanvändning. Anskaffning, användning och underhåll sker utan möda för kunden.
 

Telefon- och mobilenhetstjänsten

I telefon- och mobilenhetstjänsten får användaren en mobilenhet, mobiltjänster och dataskyddsprogram genom en centraliserad administration. Tjänsten som har fast pris innehåller service och stöd under utrustningens livslängd. Användning och underhåll av mobilenheten är bekvämt för kunden.