Genom gemensamma plattformar och system får vi kvalitet till webbsidorna, effektivitet i service- och licenskontroll samt smidighet i ärendehantering, samarbetsmiljöer, kundservice och elektroniska ärenden.

För servicemiljön som används av säkerhetsmyndigheterna produceras informationsystemlösningstjänsterna.

Publiceringsplattformstjänsten

I publiceringsplattformstjänsten kan organisationen producera högklassiga, tillgängliga och datasäkrade webbsidor där man kan producera, publicera och upprätthålla innehåll oberoende av tid och plats och samtidigt lita på tjänstens bra tillgänglighet och funktion. Extern kommunikation sköter man smidigt på den populära publiceringsplattformstjänsten YJA och för den interna kommunikationen finns den mångsidiga och driftsäkra publiceringsplattformen intranet.

Gemensamma plattformar ger även möjligheter till utnyttjande av innehåll och kunnande som överskrider organisationsgränserna. I tjänsten ingår användargränssnitt för produktion och hantering av innehåll inklusive tillägg samt drift- och stödtjänster. När organisationen inte behöver ta hand om det tekniska genomförandet och underhållet kan man mer effektivt koncentrera sig på innehållsleveranser och sina egna kärnfunktioner.

Webbplatsens analystjänst erbjuder en mångsidig lösning för utvecklingsbehovet av organisationens webbplats. Genom att följa och analysera webbplatsens besökartrafik kan man bland annat förbättra användarupplevelsen av webbplatsen samt lokalisera kundbehoven. Analystjänsten passar webbplatser i både internet- och intranät.

Plattformstjänsten för ärendehantering

Med hjälp av plattformstjänsten för ärendehantering kan organisationen utveckla sin verksamhet mot arbete som är oberoende av plats och som görs i realtid. Tjänsten stöder hanteringen av data under alla dess faser och hjälper ämbetsverket att digitalisera sin verksamhet. Dessutom stöder den utvecklingen av service och gör hanteringen mer genomsynlig.  Informationshanteringen och verksamheten effektiviseras när informationen är enhetlig, användarinriktad och lätt att hitta. Tjänsten tillhandahåller ämbetsverken ett gemensamt informationslager där informationen sparas endast en gång.

Plattformstjänsten för servicehantering

Med hjälp av servicehanteringens plattformstjänst får organisationen till sitt förfogande en servicehanteringsmiljö enligt sina egna behov. Via plattformen hanteras ett ämbetsverks egna substans- och IT-tjänster och de tjänster som Valtori producerar. Beroende på tjänst så kan användaren antingen vara organisationens slutkund och/eller organisationens egen personal.

Systemtjänsten för applikationsutveckling

Till systemtjänsten för applikationsutveckling hör Testningstjänsten och konsulteringen Testi. Testi tillhandahåller hjälp för testning och kvalitetssäkring av ICT-tjänster. Tjänsten kan innehålla bland annat totalpanering och samordning av testning, utvärdering av kravspecifikationer, bedömning av nuläget för testningsprocessen (TPI-analys), funktionstestning, prestandatestning, automatisering av testning och tillgänglighetstestning. Tjänstens konsulter testar ICT-tjänsterna enligt likartade kvalitetskriterier och på ett enhetligt sätt.

Plattformstjänsten för samarbete

Plattformstjänsten för samarbete möjliggör ett flexibelt och säkert samarbete och nätverkande internt i organisationen och mellan intressegrupper i en grupparbetsmiljö som är mångsidig och lätt att använda.  Med hjälp av tjänsten sker dokumenthantering, delning av dokument och grupparbete enkelt i en arbetsgrupp, i ett projekt eller nätverk. Även uppföljning och projekthantering av olika utvecklingsteams händelser går smidigt. Den är lätt att ta i bruk.