Kommunikationstekniska tjänster är en samling moderna tjänster med vars hjälp kontakterna sker smidigt både inom organisationen mellan de anställda och med medborgarna, kunderna och samarbetspartner. Kommunikationstekniska tjänster bildar en modern, lättanvänd och datasäker samt tids-, plats- och terminaloberoende helhet.

Kommunikationstekniska tjänster produceras även för servicemiljön som används av säkerhetsmyndigheterna.