Smidig överföring av meddelanden och data mellan applikationer samt validering, virusskanning och meddelandetransformationer angående överfört material. I tjänsten sköts också validering, virusskanning och meddelandetransformationer av det material som överförs.

Integrationstjänster produceras även för tjänstemiljö som används av säkerhetsmyndigheter.

Tjänst för integrationsplattform

Integrationsplattformstjänsten möjliggör överföring av meddelanden och data mellan kundens applikationer genom olika metoder. Tjänsten stöder moderna meddelandebaserade metoder, traditionell filbaserad dataöverföring och informationsutbyte som sker via Suomi.fi-informationsled. Dessutom möjliggör tjänsten validering, virusskanning och meddelandetransformationer mellan olika meddelandeformat.