Stödtjänsterna tillhandahåller bland annat hjälp vid flytt till nya kontorslokaler.

ICT-flyttservice

ICT-flyttservice koordinerar kundorganisationernas åtgärder gällande branschoberoende grundläggande ICT-tjänster i samband med flytt till nya verksamhetslokaler. Det kan till exempel handla om en flytt till nya lokaler, flytt under tiden för en renovering och åtgärder i samband med ombyggnad av lokaler och stängning av kontor. Med hjälp av servicen kan organisationerna koncentrera sig på verksamheten även under flytten som sker snabbt och smidigt.  Flyttservicen kan skräddarsys för olika behov. Genom att använda ICT-flyttservice säkras att datasäkerheten följs för den offentliga administrationen i nät- och flerlokalsmiljöer.