ICT-verksamhetens stödtjänster

Stödtjänsterna ger bl.a. högklassig telefontjänst, tillförlitlig kundservice och smidighet vid flytt.

Stödtjänsterna tillhandahåller bland annat samtalsförmedling av god kvalitet, tillförlitlig kundtjänst och hjälp vid flytt till nya kontorslokaler.

Kontaktcentertjänst

Telefontjänsten YPA som förmedlar kontaktcenter-service riktas till Valtoris kundorganisationer. Tjänsten innehåller mottagande av kundsamtal som kommer till växeln samt kundservice. Kunden får genom servicen i kontaktcentret den samtalsförmedling och kundservice som önskas på samma plats. YPA betjänar en stor grupp organisationer inom den offentliga sektorn och förmedlar årligen ca 1,5 miljoner telefonsamtal. På så sätt blir medborgarens kundupplevelse av telefontjänsten av hög kvalitet.

ICT-flyttservice

ICT-flyttservice koordinerar kundorganisationernas åtgärder gällande branschoberoende grundläggande ICT-tjänster i samband med flytt till nya verksamhetslokaler. Det kan till exempel handla om en flytt till nya lokaler, flytt under tiden för en renovering och åtgärder i samband med ombyggnad av lokaler och stängning av kontor. Med hjälp av servicen kan organisationerna koncentrera sig på verksamheten även under flytten som sker snabbt och smidigt.  Flyttservicen kan skräddarsys för olika behov. Genom att använda ICT-flyttservice säkras att datasäkerheten följs för den offentliga administrationen i nät- och flerlokalsmiljöer.

Meny