Våra experter inom IT-arkitektur hjälper till att ta fram planer enligt vilka organisationens verksamhet stöds med kompatibel teknik.

Experttjänster produceras även för säkerhetsmyndigheterna.

Arkitekturtjänst

Valtoris arkitekturtjänst Varkki består av utarbetande och underhåll av utvecklings- och systemlösningar. Utvecklandet är systematiskt och dokumenterat genom att arkitekturmetoder används. Varkkis mål är att ge stöd till verksamheten med hjälp av lämplig teknologi samt att uppmärksamma kundens krav i verksamhetens helhetsarkitektur på projektnivå. Med tjänsten säkerställs också att arkitekturbeskrivningarna är enligt den offentliga administrationen och Valtoris helhetsarkitektur.

Genom att anlita arkitekturtjänster säkerställer kunden en långsiktig planmässighet för sina system gällande en kontrollerad utveckling av ICT-miljön, att definiera nuläge och målbild och gällande planering och verkställande av färdplanen för utvecklandet.