Drifttjänsterna erbjuder kapacitets- och datacentertjänster innehållande lokaler, utrustning, systemprogramvaror, basinfrastruktur och övervaknings- och kontrolltjänster för servrar samt stödtjänster för servrar. I tjänstepaketet erbjuds också licenser för operativsystem, datakommunikations-, brandväggs- och interna namntjänster samt lagrings- och backuplösningar.

Tjänsterna produceras i regel i statens delade produktionsmiljö som uppfyller säkerhetskraven, och där tjänster för flera organisationer inom statsförvaltningen produceras. Drifttjänster kan skaffas på olika skydds- och servicenivåer och producerade från olika geografiska områden.

Drifttjänsternas mål är att möjliggöra tids- och kostnadsbesparingar för statsförvaltningens organisationer. I tjänsterna förverkligas statens datacenter- och kapacitetstjänststrategi vars mål är att minska antalet datorlokaler och kostnaderna för dem på statsförvaltningens nivå. En viktig faktor här är även molntjänsterna som möjliggör en flexibel, skalbar och kostnadseffektiv användning av kapaciteterna.

Drifttjänsternas helhet är enligt produktionspraxis indelade i tre olika produkter där datacenter- och kapacitetstjänsterna produceras. Drifttjänsterna produceras också för servicemiljön som används av säkerhetsmyndigheterna.