Ett gemensamt stamnät, anslutningsnät och distansuppkopplingar möjliggör smidiga och säkra anslutningar, nätkapacitet och distansarbete.

Datatrafiktjänster produceras även för servicemiljö som används av säkerhetsmyndigheterna.

Stamnätstjänsten

Stamnätstjänsten är ett gemensamt stamnätskikt för statsförvaltningens organisationer. I tjänsten produceras centraliserat snabba, tillförlitliga och säkra anslutningar för nät och tjänster. Tjänsten kopplar samman kundämbetsverken med varandra, tillhandahåller anslutningar till statens gemensamma och tredje parters tjänster och skapar en säker anslutning till internet. Statsförvaltningens gemensamma stamnättjänster produceras med hjälp av produkten VY-verkko nät.

Anslutningsnätstjänsten

Genom anslutningsnätstjänsten kopplas kundens filialer till de interna och externa nättjänsterna. Som standard ger tjänsten ett verksamhetsställe tillgång till de nät som övriga Valtoris tjänster behöver och dessutom till de nät som är nödvändiga för kundspecifika tjänster.

Lokalnätstjänsten

Lokalnätstjänstens organisation och besökarnas enheter kopplas till trådbundna och trådlösa intranät.

Fjärranslutningstjänsten

Fjärranslutningstjänsten möjliggör användning av tjänster i det egna intranätet vid en arbetsstation var som helst via internetanslutning. Tjänsten är helt integrerad med Terminaltjänsten Valtti och tillhandahåller dess tjänster på en Valtti-arbetsstation genom en tillförlitlig och säker anslutning var som helst i världen.