Tjänsterna möjliggör en praktisk och centraliserad hantering av behörigheter och en vardagsunderlättande lösning för engångsinloggning genom skyddad identifiering.

Tjänsterna i identitets- och åtkomstkontrollen produceras även för tjänstemiljö som används av säkerhetsmyndigheter.

Administrationstjänst för identiteter

När behövda uppgifter redan finns på ett ställe behöver man inte samla dessa på nytt för olika funktioner. Genom att använda sig av informationen i ett gemensamt system tillhandahålls en enkel, kontrollerad och modern hantering av behörigheter.

Administratörstjänst för identiteter Avain

Med hjälp av Avain kan statsförvaltningens organisationer upprätthålla de anställdas användarrättigheter kontrollerat på ett ställe genom att utnyttja personuppgifterna i Kieku-systemet som är gemensamt för ekonomi- och personaladministration. Den mest centrala nyttan av Avain-tjänsten är tillägg och borttagning av användarrättigheter i rätt tid och kontrollerat, enklare rapportering och förbättring av datasäkerheten.

Administrationstjänst för åtkomst

Tjänsten möjliggör en behändig och snabb åtkomst till organisationens egna och statens gemensamma tjänster.

Lösningen till engångsinloggning Virtu

Virtu erbjuder engångsinloggning till webbläsaranvända system över organisationsgränserna. Med hjälp av systemet kan personalen på en gång logga in i Virtu-nätet till förvaltningens egna och statens gemensamma tjänster (t.ex. Kieku, Rondo, M2). Förvaltningen kan också med hjälp av Virtu erbjuda engångsinloggning för tillgång till egen producerad nätapplikation som även används av personer vid andra förvaltningar.