Valikko

Sähköisen asioinnin Lomake.fi-alusta

Rekisteriseloste

Lomake.fi rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori / Kirjaamo
Vapaudenkatu 58
40100 Jyväskylä

kirjaamo(at)valtori.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Timo Karppanen
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Vapaudenkatu 58
40100 Jyväskylä

3. Rekisterin nimi

Jakelulista: Lomake.fissä olevien lomakkeiden ylläpitäjät

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Tietoja käytetään tiedotustoimintaan ja neuvontaan. Rekisteri perustuu Lomake.fi-palveluun liittymisen yhteydessä tehtäviin sopimuksiin ja ylläpitotunnuksiin. Rekisterissä mukana oleville lähetetään tiedotteita sähköpostitse.

5. Rekisterin tietosisältö

organisaatio
etunimi
sukunimi
sähköpostiosoite
puhelinnumero
faksinumero
ylläpitorooli (pääkäyttäjä, ylläpitäjä)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä näkyvät tiedot tallentaa jokainen ylläpitäjä itse omien ylläpitotunnustensa avulla. Sopimus lomakkeiden ylläpidosta tehdään Valtorin kanssa tai palvelun järjestelmätoimittajan OpusCapita Group Oy:n kanssa.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietoluovutuksia.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto: Valtorin kanssa tehtävät yhteistyösopimukset säilytetään Valtorin asiakirjahallinnan periaatteiden mukaan. OpusCapita Group Oy:n kanssa tehtävät sopimukset säilyttää OpusCapitalla.

B. ATK:lle talletetut tiedot: Rekisteri on vain rekisterinpitäjän ja palvelun järjestelmätoimittajan käytettävissä hallinnointiliittymän kautta sekä tallennettuna suojatulle verkkopalvelimelle, johon eivät ulkopuoliset pääse. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.