Käyttöpalvelut tarjoavat organisaatioiden tietojärjestelmien käyttöön kapasiteetti- ja konesalipalvelut sisältäen tilat, laitteet, varusohjelmistot, perusinfran ja palvelimien valvonta- ja hallintapalvelut sekä palvelimien tukipalvelut. Palvelukokonaisuudessa tarjotaan myös käyttöjärjestelmälisenssit, tietoliikenne-, palomuuri- ja sisäiset nimipalvelut sekä tallennus- ja varmistusratkaisut.

Palvelut tuotetaan pääsääntöisesti valtion jaetusta tietoturvavaatimusten mukaisesta tuotantoympäristöstä, josta tuotetaan palveluita usealle valtionhallinnon organisaatiolle. Käyttöpalveluita on mahdollista hankkia eri suojaus- ja palvelutasoilla ja eri maantieteellisiltä alueilta tuotettuna.

Käyttöpalveluiden tavoite on mahdollistaa valtionhallinnon organisaatioille aika- ja kustannussäästöjä. Palveluissa toteutetaan valtion konesali- ja kapasiteettipalvelustrategiaa, jonka yksi tavoite on vähentää konesalien määrää ja niiden kustannuksia valtionhallinnon tasolla. Tärkeä tekijä tässä ovat myös pilvipalvelut, jotka mahdollistavat kapasiteettien joustavan, skaalautuvan ja kustannustehokkaan käytön.

Käyttöpalveluiden kokonaisuus on tuotantotapojen mukaan jaettu kolmeen eri tuotteeseen, joiden puitteissa konesali- ja kapasiteettipalvelua tuotetaan. Käyttöpalveluita tuotetaan myös turvallisuusviranomaisten käytössä olevaan palveluympäristöön.

Kehittäminen

Jatkuvalla kehittämistoiminnalla vastataan muuttuviin tarpeisiin. Lue lisää Valtorin hankkeista ja projekteista.

Teemat

Lue tärpit ajankohtaisista puheenaiheista, näkökulmista ja palveluista - tutustu vaikka kaikkiin.