Valikko

Integraatiopalvelut

Sujuvaa sanoman- ja tiedostonsiirtoa sovellusten välillä sekä siirrettävän aineiston validointi, virusskannaus ja sanomamuunnokset.

Sujuvaa sanoman- ja tiedonsiirtoa sovellusten välillä eri menetelmillä. Palveluiden avulla hoituvat myös välitettävän aineiston validointi, virusskannaus ja sanomamuunnokset.

Integraatiopalveluita tuotetaan myös turvallisuusviranomaisten käytössä olevaan palveluympäristöön.

Integraatioalustapalvelu

Integraatioalustapalvelu mahdollistaa asiakkaan sovellusten välisen sanoman- ja tiedonsiirron eri menetelmillä. Palvelu tukee moderneja sanomapohjaisia menetelmiä, perinteistä tiedostopohjaista datasiirtoa ja Suomi.fi-palveluväylän kautta tapahtuvaa tiedonvaihtoa. Lisäksi palvelu mahdollistaa välitettävän aineiston validoinnin, virusskannauksen ja sanomamuunnokset erityyppisten sanomamuotojen välillä.

Kehittäminen

Jatkuvalla kehittämistoiminnalla vastataan muuttuviin tarpeisiin. Lue lisää Valtorin hankkeista ja projekteista.

Timantteja Valtorista

Lue tarinoita Valtorin timanttisista asiakkaista, osaajista ja palveluista sekä toiminnasta.