Palvelut mahdollistavat kätevän keskitetyn käyttöoikeuksien hallinnan sekä arkea helpottavan ja turvatun tunnistautumisen kertakirjautumisratkaisulla.

Identiteetin- ja pääsynhallinnan palveluita tuotetaan myös turvallisuusviranomaisten käytössä olevaan palveluympäristöön.

Identiteetinhallintapalvelu

Kun tarvittavat tiedot ovat jo yhdessä paikassa koossa, niitä ei tarvitse kerätä uudestaan eri toimintoja varten. Yhteisen järjestelmän tietoja hyödyntämällä tarjotaan helppoa, hallittua ja ajantasaista käyttöoikeuksien hallintaa.

Identiteetinhallintapalvelu Avain

Avaimella valtionhallinnon organisaatiot voivat ylläpitää työntekijöidensä käyttöoikeuksia eri järjestelmiin hallitusti yhdestä paikasta hyödyntäen yhteisen talous- ja henkilöstöhallinnon Kieku-järjestelmän henkilötietoja. Keskeisimmät hyödyt Avain-palvelusta ovat käyttöoikeuksien oikea-aikainen ja hallittu lisäys ja poisto, raportoinnin helpottuminen ja tietoturvan paraneminen.

Pääsynhallintapalvelu

Palvelu mahdollistaa kätevän ja nopean pääsynhallinnan organisaation omiin ja valtion yhteisiin palveluihin.

Kertakirjautumisratkaisu Virtu

Virtu tarjoaa kertakirjautumisen selainkäyttöisiin järjestelmiin yli organisaatiorajojen. Ratkaisun avulla henkilöstö voi kertakirjautua Virtu-verkostoon liitettyihin viraston omiin ja valtion yhteisiin palveluihin (esim. Kieku, Rondo, M2). Virasto voi myös tarjota Virtun avulla pääsyn kertakirjautumisella tuottamaansa verkkosovellukseen, jota käyttävät myös muiden virastojen henkilöt. 

Kehittäminen

Jatkuvalla kehittämistoiminnalla vastataan muuttuviin tarpeisiin. Lue lisää Valtorin hankkeista ja projekteista.

Teemat

Lue tärpit ajankohtaisista puheenaiheista, näkökulmista ja palveluista - tutustu vaikka kaikkiin.