ICT-toiminnan tukipalvelut

Tukipalveluista mm. laadukasta puhelinvälitystä, luotettavaa asiakaspalvelua ja sujuvuutta toimitilamuuttoihin.

Tukipalvelut tarjoavat mm. laadukasta puhelinvälitystä, luotettavaa asiakaspalvelua ja apua toimitilojen sujuvaan muuttoon.

Yhteyskeskuspalvelu

Yhteyskeskuspalveluja tuottava Valtorin puhelunvälitys YPA on suunnattu Valtorin asiakasorganisaatioille. Palvelu sisältää asiakkaan vaihteeseen tulevan puhelun käsittelyn ja asiakaspalvelun. Asiakas saa yhteyskeskuspalvelulla tarvitsemansa puhelunvälityksen ja siihen liittyvän asiakaspalvelun yhdestä paikasta. YPA palvelee suurta joukkoa julkishallinnon organisaatioita ja välittää vuositasolla noin 1,5 miljoonaa puhelua. Näin kansalaisille tarjottavan puhelunvälityksen asiakaskokemuksesta saadaan laadukas.

ICT-muuttopalvelu

ICT-muuttopalvelu koordinoi asiakasorganisaatioiden toimialariippumattomiin perus-ICT-palveluihin liittyvät toimenpiteet toimitilamuuttojen yhteydessä. Kyseessä voivat olla mm. uusiin tiloihin muuttaminen, väistömuutto remontin alta ja tilojen uudistamiseen tai toimipisteen lakkauttamiseen liittyvät toimet. Palvelun avulla organisaatiot voivat keskittyä toimintaansa muutoksen keskelläkin ja muutot nopeutuvat ja sujuvoituvat. Muuttopalvelut voidaan räätälöidä erilaisiin tarpeisiin. Käyttämällä ICT-muuttopalvelua varmistetaan myös julkisen hallinnon tietoturvallisuuden noudattaminen verkko- ja monitilaympäristöissä.

Kehittäminen

Jatkuvalla kehittämistoiminnalla vastataan muuttuviin tarpeisiin. Lue lisää Valtorin hankkeista ja projekteista.

Asiakaskokemuksia

Mitä asiakkaat sanovat Valtorin palveluista? Mihin ja miten palveluita käytetään? Lue lisää.

Valikko