IT-arkkitehtuurin asiantuntijamme auttavat tuottamaan suunnitelmat, joiden mukaan organisaation toimintaa tuetaan yhteensopivalla teknologialla.

Asiantuntijapalveluita tuotetaan myös turvallisuusviranomaisten tarpeisiin.

Arkkitehtuuripalvelu

Valtorin arkkitehtuuripalvelu Varkki koostuu kehittämis- ja ratkaisusuunnitelmien tekemisestä ja muusta arkkitehtuurityöstä sekä tehtyjen suunnitelmien ylläpidosta. Arkkitehtuurimenetelmiä käyttämällä kehittäminen on systemaattista ja dokumentoitua. Varkin tavoitteena on tukea toimintaa yhteensopivan teknologian avulla sekä huomioida asiakkaan toiminnan kokonaisarkkitehtuurin vaatimukset esim. hanke- ja projektitasolla. Palvelulla myös varmistetaan, että arkkitehtuurikuvaukset ovat julkisen hallinnon ja Valtorin kokonaisarkkitehtuurin mukaisia.

Käyttämällä arkkitehtuuripalveluja asiakas varmistaa omien järjestelmiensä pidemmän tähtäimen suunnitelmallisuuden ICT-ympäristön hallitulle kehittämiselle sekä nyky- ja tavoitetilan määrittelylle, samoin kuin kehittämisen ja tiekartan suunnittelulle ja toimeenpanolle.  

Kehittäminen

Jatkuvalla kehittämistoiminnalla vastataan muuttuviin tarpeisiin. Lue lisää Valtorin hankkeista ja projekteista.

Teemat

Lue tärpit ajankohtaisista puheenaiheista, näkökulmista ja palveluista - tutustu vaikka kaikkiin.