Yhteisillä alustoilla ja järjestelmillä laatua verkkosivuihin, tehoa palvelu- ja lisenssienhallintaan sekä sujuvuutta asianhallintaan, yhteistyötiloihin, asiakaspalveluun ja sähköiseen asiointiin.

Turvallisuusviranomaisten käytössä olevaan palveluympäristöön tuotetaan tietojärjestelmäratkaisupalveluita.

Julkaisualustapalvelu

Julkaisualustapalvelulla organisaatio voi tuottaa laadukkaat, saavutettavat ja tietoturvalliset verkkosivut, joille voi tuottaa, julkaista ja ylläpitää sisältöä aika- ja paikkariippumattomasti luottaen palvelun korkeaan saatavuuteen ja toimivuuteen. Ulkoinen viestintä hoituu kätevästi suositulla YJA-julkaisualustapalvelulla ja sisäiseen viestintään on tarjolla monipuolinen ja toimintavarma intranet-julkaisualusta.

Yhteiset alustat takaavat myös mahdollisuuden organisaatiorajat ylittävän sisällön ja osaamisen hyödyntämiseen. Palveluun kuuluu sisällön tuotannon ja hallinnan käyttöliittymä lisäosineen sekä käyttö- ja tukipalveluineen. Kun organisaation ei tarvitse itse huolehtia teknisestä toteutuksesta ja ylläpidosta, se voi tehokkaammin keskittyä sisällöntuotantoon ja omiin ydintoimintoihinsa.

Verkkosivujen analytiikkapalvelu tarjoaa monipuolisen ratkaisun organisaation verkkosivujen kehittämisen tarpeisiin. Verkkosivujen kävijäliikennettä seuraamalla ja analysoimalla voidaan muun muassa parantaa sivustojen käyttäjäkokemusta ja paikallistaa asiakastarpeita. Analytiikkapalvelu soveltuu käytettäväksi sekä internet- että intranet-sivustoilla.

Asianhallinnan alustapalvelu

Asianhallinnan alustapalvelun avulla organisaatio voi kehittää toimintaansa kohti paikkariippumatonta ja reaaliaikaista työskentelyä. Palvelu tukee tiedon hallintaa sen elinkaaren kaikissa vaiheissa ja auttaa virastoa digitalisoimaan toimintaansa. Lisäksi se tukee sähköisten asiointipalveluiden kehittämistä ja lisää asiankäsittelyn läpinäkyvyyttä. Tiedonhallinta ja toiminta tehostuvat, kun tieto on yhtenäistä, käyttäjälle kohdistettua ja helposti löydettävissä. Palvelu tarjoaa virastolle yhteisen tietovarannon, jonne tieto tallennetaan vain kerran.

Palvelunhallinnan alustapalvelu

Palvelunhallinnan alustapalvelun avulla organisaatio saa käyttöönsä omien tarpeidensa mukaisen palveluhallintaympäristön. Alustan kautta hallinnoidaan viraston omia substanssi- ja IT-palveluita sekä Valtorin tuottamia IT-palveluita. Käyttäjinä voivat olla palvelusta riippuen joko organisaation loppuasiakkaat ja/tai sen oma henkilöstö.

Sovelluskehityksen järjestelmäpalvelu

Sovelluskehityksen järjestelmäpalveluun kuuluu Testauspalvelu- ja -konsultointi Testi. Testi tarjoaa apua ICT-palvelujen testaamiseen ja laadunvarmistukseen. Palvelu voi sisältää mm. testauksen kokonaissuunnittelua ja koordinointia, vaatimusmäärittelyn arviointia, testausprosessin nykytilan arviointia (TPI-analyysi), toiminnallista testausta, suorituskykytestausta, testauksen automatisointia ja käytettävyystestausta. Palvelun konsultit testaavat ICT-palvelut yhtenäisten laatukriteerien mukaisesti ja yhtenäisellä tavalla.

Yhteistyön alustapalvelu

Yhteistyön alustapalvelu mahdollistaa organisaation sisäisen ja sidosryhmien välisen joustavan ja turvallisen yhteistyön ja verkostoitumisen helppokäyttöisessä ja monipuolisessa ryhmätyöskentely-ympäristössä. Palvelun avulla työryhmän, hankkeen, projektin tai verkoston dokumenttienhallinta, asiakirjojen jakaminen ja ryhmätyöskentely sujuvat helposti. Myös erilaisten kehitystiimien tapahtumien seuranta ja projektinhallinta käyvät ketterästi. Käyttöönotto on vaivatonta. 

Kehittäminen

Jatkuvalla kehittämistoiminnalla vastataan muuttuviin tarpeisiin. Lue lisää Valtorin hankkeista ja projekteista.

Teemat

Lue tärpit ajankohtaisista puheenaiheista, näkökulmista ja palveluista - tutustu vaikka kaikkiin.